Între MAI și MAN: veteranii MAI din misiunile internaționale

Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat a fost una dintre reglementările așteptate de personalul MAI, aducând mai multă claritate în ceea ce privește drepturile profesionale, sociale și economice ale participnților la misiuni internaționale.

Legea nr. 168/2020 marchează un progres evident în recunoașterea meritelor personalului MAI care a participat la misiuni internaționale. Deși termenul de elaborare pentru normele de aplicare ale legii a fost depășit, MAI încă nu a finalizat Ordinul privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 168/2020. Unul dintre punctele care a generat dezbateri și întârzieri este clasificarea misiunilor la care a participat personalul MAI, începând cu anul 1998. Încercăm în acest articol să oferim o explicație, pe scurt, în baza legislației existente, pentru a contribui la o soluție cât mai practică și care să sprijine punctul de vedere conform căruia toți cei care au participat la misiuni internaționale, până la data publicării Legii nr.168/2020, ar trebui să beneficieze de prevederile acesteia.

Conform Legii nr. 168/2020 art b), în ceea ce privește personalul MAI, doar pentru misiunile sub egida organizațiilor internaționale, există 3 perioade în care misiunile sunt stabilite prin trimitere la norme legale diferite, pe care le enumerăm în ordinea în care apar în lege:

  1. Perioada 17.06.2011 – 8.08.2020: acțiuni militare, misiuni și operații – misiunile, operațiile și activitățile de pregătire a acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (3) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare. La 17.06.2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr 427 Legea nr. 121/2011, iar la 8.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 715 Legea nr. 168/2020.
  2. Perioada începând cu 8.08.2020 – viitor: misiunile de consiliere, misiunile de monitorizare a acordurilor de încetare a focului, misiunile de pregătire a personalului de aplicare a legii din statul afectat, misiunile de asigurare a trecerii de la starea de conflict la starea de normalitate în statul afectat, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Clasificarea celor 4 tipuri de misiuni prin OMAI are efecte doar de la data publicării legii.
  3. Perioada 1990 – 17.06.2011: Misiunile și operațiile desfășurate în afara teritoriului statului român, începând cu anul 1990 și până la intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011, cu completările ulterioare, se asimilează prin ordin al ministrului apărării naționale cu tipurile de misiuni și operații prevăzute de aceasta.

Analizând cele 3 perioade, în ordine cronologică, singurul element care trebuie realizat pentru acordarea drepturilor este un ordin al ministrului apărării naționale care să asimileze misiunile la care a participat personalul MAI, în perioada 1990 – 17.06.2011, cu tipurile de misiuni prevăzute de Legea nr. 121/2011. Problema s-ar fi rezolvat mult mai ușor dacă legiuitorul ar fi preluat propria formulă din același paragraf și, în loc de „se asimilează prin ordin al ministrului apărării naționale cu tipurile de misiuni și operații prevăzute de aceasta”, ar fi înlocuit cu „se asimilează prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională cu tipurile de misiuni și operații prevăzute de aceasta”. În acest caz nu ar mai fi trebuit ca MAN să emită un ordin pentru personalul MAI.

Pentru perioada 17.06.2011 – 8.08.2020, în care toți lucrătorii MAI au participat la misiuni internaționale în baza Legii nr. 121/2011, situația este foarte clară: întreg personalul participant la misiuni internaționale în perioada respectivă beneficiază de prevederile Legii nr. 168/2020.

Pentru perioada începând cu 08.08.2020, prin OMAI ar trebui menționate și actualizate periodic, prin raportare la mandatul misiunilor și la alte documente oficiale programatice ale organizațiilor internaționale, în spiritul legii: i) misiunile de consiliere, ii) misiunile de monitorizare a acordurilor de încetare a focului, iii)misiunile de pregătire a personalului de aplicare a legii din statul afectat, iv)misiunile de asigurare a trecerii de la starea de conflict la starea de normalitate în statul afectat. Este foarte important ca evaluarea să se facă în spiritul legii și nu doar prin căutarea cuvintelor cheie „consiliere”, „pregătire”, „normalizare”, pentru că pot exista alte exprimări, dar care au același sens (de exemplu „stabilizare” în loc de „normalizare”, „consolidarea capacității poliției” în loc de „consiliere” sau „pregătire”). În aceste situații ar trebui solicitate clarificări, prin canale oficiale, privind sarcinile concrete pe care misiunile le execută în realizarea mandatului și dacă acestea sunt de consiliere, pregătire, monitorizare a acordurilor de încetare a focului sau asigurare a trecerii de la starea de conflict la normalitate.

În concluzie, în opinia SIPOL, întreg personalul MAI participant la misiuni internaționale până la data publicării Legii nr. 168/2020 ar trebui să beneficieze de prevederile acesteia. Pentru cei care au participat în perioada 1990 – 17.06.2011 ar trebui ca MAI să transmită MAN, în regim de urgență, propunerea privind asimilarea misiunilor cu cele din Legea nr. 121/2011 (doar pentru misiunile care nu se regăsesc în prezent în Anexa 1 din Normele din 11 ianuarie 2021 de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a Legii nr. 168/2020, aprobate prin Ordinul nr. 7/11.01.2021, unde a fost inclusă, de exemplu, UNMIK). Pentru cei care participă la misiuni internaționale începând cu 08.08.2020, MAI ar trebui să clasifice misiunile conform mandatului misiunilor și sarcinilor concrete pe care acestea le execută în realizarea acestui mandat, în spiritul Legii nr. 168/2020.

Așadar, drepturile pentru personalul MAI participant la misiuni internaționale în perioada 1990 – 17.06.2011 vor rămâne o perioadă „suspendate” între MAN și MAI, până la emiterea ordinului de asimilare cu misiunile prevăzute de Legea nr. 121/2011.