MEMBRII SIPOL

Poate dobândi calitatea de membru al SIPOL orice funcționar public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Justiției, indiferent de situația raporturilor de serviciu, care aderă liber consimţit la sindicat.

Înființat în Noiembrie 2017, SIPOL are în prezent membri în România în Ministerul Afacerilor Interne – Aparat Central, Inspectoratul General al Poliției Române și o serie de structuri teritoriale subordonate, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și o serie de structuri teritoriale subordonate, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Direcția Generală Anticorupție și în Ministerul Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor.

SIPOL are la momentul actual membri și simpatizați care desfășoară misiuni internaționale în OSCE Ucraina, OSCE Kosovo, EUCAP Somalia, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUBAM Rafah, EUAM Ucraina, EUMM Georgia sau activități în cadrul organizațiilor internaționale, respectiv Comisia Europeană, SELEC, Tribunalul Penal Internațional sau Tribunalul Special pentru Liban.

Drepturile membrilor SIPOL

 • Sprijin în vederea protejării intereselor profesionale, în principal privind transparența, egalitatea de șanse și promovarea principiului meritocrației pentru selecțiile privind participarea la misiuni internaționale sau detașarea în cadrul unei organizații internaționale;
 • Sprijin și consiliere în vederea dezvoltării carierei și a competențelor privind apărarea drepturilor profesionale, economice și sociale, prin participarea la programe de pregătire și transfer de expertiză, în România sau străinătate, inițiate de SIPOL sau de organizații partenere;
 • Asigurarea accesului la o platformă de valorificare a expertizei,
  inclusiv, în funcție de cadrul legal aplicabil, promovarea directă a candidaturii în calitate de expert în proiecte europene sau expert detașat în misiuni/organizații internaționale. Membrii SIPOL pot deveni experți-asociați nivel I în cadrul platformei, fără costuri suplimentare;
 • De a beneficia de toate avantajele pe care organizaţia le va dobândi sau le va stabili în favoarea membrilor săi;
 • De a fi sprijiniţi de organizaţie în vederea apărării drepturilor lor legitime ce pot fi apărate prin mijloace de luptă sindicală;
 • De a beneficia de sprijinul şi protecţia organizaţiei contra oricărui abuz sau limitări exercitate din cauza sau în legătură cu activitatea lor sindicală;
 • De a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere teritoriale sau centrale.

Îndatoririle membrilor SIPOL

 • Să se informeze cu privire la documentele programatice, activitatea și inițiativele SIPOL și să contribuie la realizarea obiectivelor sindicatului;
 • Să dea dovadă de solidaritate și colegialitate în cadrul acțiunilor oficiale organizate de SIPOL, la care au calitatea de participant;
 • Să dea dovadă de disponibilitate în diseminarea către membrii de sindicat și alți colegi de serviciu a cunoștințelor și bunelor practici obținute pe durata cursurilor/stagiilor/vizitelor în străinătate facilitate de SIPOL;
 • Să dea dovadă de responsabilitate și să respecte cu maximă strictețe legislația de pe teritoriul statelor unde sunt organizate cursuri/stagii/vizite facilitate de SIPOL;
 • Să militeze şi acţioneze pentru unitatea sindicală;
 • Să se abţină de la orice manifestări contrare deciziilor luate în structurile centrale sau locale SIPOL;
 • Să nu aducă prejudicii intereselor şi imaginii organizaţiei şi să susţină activitatea sindicatului.

Cotizația și resurse financiare

Cotizația SIPOL este și va rămâne la suma simbolică de 10 RON. Ne propunem să nu ne bazăm exclusiv pe sprijinul financiar al membrilor, ci să ne mobilizăm capitalul uman și resursele de expertiză pentru identificarea unor surse de finanțare alternative, fonduri europene sau donatori internaționali, care să permită dezvoltarea sindicatului.

Resursele atrase de la membri prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit, vor fi alocate birourilor teritoriale sindicale din care provin membrii, pentru activități de consolidare a colectivului, dezvoltarea competențelor membrilor și susținerea structurii sindicale la nivel local.

Cum devin membru SIPOL?

Dacă ești interesat să afli mai multe detalii despre SIPOL, te rugăm să ne contactezi prin una dintre modalitățile disponibile la rubrica CONTACT.

Sursa imaginii:
https://theresidentresearcher.files.wordpress.com/
2016/09/collab.jpg