Fenomenul împuternicirilor din MAI în vizorul GRECO

În cadrul celei de-a 94-a reuniuni plenare a Grupului de State împotriva Corupției (GRECO), desfășurată în Strasbourg între 5 și 9 iunie 2023, a fost adoptat un raport detaliat care evaluează progresul României în domeniul prevenirii corupției și promovării integrității în instituțiile publice.

Mecanisme de verificare a integrității

În primul rând, există o necesitate acută de a revizui și îmbunătăți mecanismele de verificare a integrității oficialilor guvernamentali în procesul de numire. Se subliniază că acest proces trebuie să fie transparent și eficient pentru a preveni potențialele conflicte de interese.

În plus, raportul subliniază că este esențială reevaluarea codurilor de conduită aplicabile persoanelor ce exercită funcţii executive de conducere, accentuându-se nevoia de ghiduri practice și de un mecanism eficient de monitorizare și aplicare. Sistemul actual lasă loc pentru ambiguă în aceste domenii, lucru care poate compromite eforturile de combatere a corupției.

Mai mult, se solicită implementarea unei serii de seminarii informative și de formări regulare pentru persoanele ce exercită funcţii executive de conducere, cu accent pe transparență și integritate. Acest lucru ar trebui să fie însoțit de oferirea de consiliere confidențială pentru personalul vizat, promovând astfel un mediu de muncă mai sănătos și etic.

Reglementare și transparență

O problemă gravă este utilizarea frecventă a ordonanțelor de urgență de către guvern, o practică care afectează transparența și consultările publice. Pentru a încuraja participarea activă a cetățenilor și a asigura transparența, este vitală revizuirea acestei abordări.

În plus, raportul indică absența unei reglementări eficiente în ceea ce privește condițiile în care persoanele care au îndeplinit funcții publice de conducere se pot angrena în activități private, ulterior retragerii din domeniul public, fenomen care poate duce la conflicte de interese și alte forme de corupție. Prin urmare, există o nevoie imperativă de a dezvolta un cadru legal clar și coerent care să prevină astfel de practici.

Îmbunătățiri necesare la nivelul instituțiilor de aplicare a legii

În ceea ce privește Poliția și Jandarmeria, raportul subliniază nevoia de revizuire și actualizare a Codului de Etică actual. Acesta trebuie să fie complementat cu îndrumări practice și exemple concrete, reflectând provocările și realitățile din societate.

În plus, se recomandă implementarea unor verificări de integritate mai stricte înainte de recrutare și la intervale regulate pe parcursul carierei personalului, pentru a asigura un standard ridicat de profesionalism și integritate.

Un aspect esențial subliniat în raport este promovarea egalității de gen, cu accent pe sporirea reprezentării femeilor în poziții de conducere și în eșaloanele superioare ale acestor instituții.

În încheiere, raportul subliniază necesitatea măsurilor concrete pentru implementarea noii legi privind protecția avertizorilor în interes public, cu accent pe formarea regulată a personalului de aplicare a legii.

Desemnarea în poziţii de conducere, în special în virtutea ‘împuternicirii’, este lăsată predominant la discreția superiorului direct. Sistemul de permitere a activităților secundare este lipsit de aranjamente eficiente de supraveghere pentru personalul MAI. De asemenea, la nivelul Jandarmeriei nu există reguli și proceduri care să reglementeze declararea și gestionarea conflictelor de interese.

Sursa: RAPORT DE EVALUARE Prevenirea corupţiei şi promovarea integrităţii la nivel central (funcţii executive de conducere) şi la nivelul instituţiilor de punere în aplicare a legii https://rm.coe.int/grecoeval5rep-2022-4-final-ro-evaluation-report-romania-public/1680ac77c8