CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ SIPOL

Având în vedere prevederile statutului SIPOL, Biroul Executiv Central convoacă Adunarea Generală a membrilor SIPOL pentru data de 26.03.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea și aprobarea obiectivelor SIPOL în domeniul accesării de de fonduri europene nerambursabile pentru susținerea activităților sindicale și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu alte organizații similare din străinătate.
  2. Prezentarea și aprobarea modalităților de acordare a sprijinului financiar sindical pentru asistența juridică a membrilor de sindicat.
  3. Alegeri pentru funcțiile de conducere eligibile din cadrul Biroului Executiv Central.
  4. Aprobarea calendarului de alegeri pentru Birourile Executive Teritoriale și pentru revalidarea Birourilor Teritoriale SIPOL.
  5. Propuneri din partea membrilor.

Adunarea Generală va avea loc în București, cu respectarea tuturor prevederilor legale privind măsurile de prevenire COVID-19, locația urmând a fi stabilită după confirmarea numărului de participanți și comunicată membrilor în timp util. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală se va reconvoca în data de 26.04.2022 în format online.

Membrii SIPOL pot transmite propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi pe adresa de e-mail a sindicatului până la data de 24.03.2022.