Despre SIPOL

Sindicatul Independent al Polițiștilor din România – SIPOL este o organizație sindicală cu personalitate juridică, fiind înscris în Registrul Special al Sindicatelor nr.1/04.02.2018, având Codul de Înregistrare Fiscală (C.I.F. 39021971) eliberat la data de 14.03.2018.

SIPOL este un sindicat dedicat în principal funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției care au activat, lucrează sau intenționează să participe la selecții pentru posturi în cadrul misiunilor internaționale, instituțiilor europene și organizațiilor regionale.

SIPOL se adresează și celor care nu vizează, pe termen scurt, participarea la o misiune internațională, dar sunt interesați de schimburile europene de experiență, participarea la cursuri de perfecționare profesională și adoptarea unor standarde internaționale, cu impact în ceea ce privește calitatea condițiilor de muncă și asigurarea dezvoltării carierei. Având în vedere evoluțiile privind activitatea instituțiilor de aplicare a legii din Uniunea Europeană, SIPOL va susține, inclusiv prin accesarea de fonduri nerambursabile sau acorduri bilaterale, schimburile profesionale de scurtă durată (vizite de studii sau stagii profesionale) ale membrilor de sindicat cu colegii de pe linii de muncă similare din străinătate.

Prioritățile SIPOL

Conform statutului, constituie o prioritate pentru SIPOL sprijinirea membrilor de sindicat, pentru obținerea, menținerea și promovarea unor condiții de muncă decentă și dezvoltare profesională, în instituțiile și organizațiile europene, regionale și internaționale, din care polițiștii și funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției pot face parte prin participare la misiuni internaționale, în calitate de experți naționali detașați sau în alte condițiile prevăzute de lege.

O altă prioritate pentru SIPOL este accesarea de fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și a activității profesionale a membrilor, precum și pentru activități de formare profesională în vederea creșterii șanselor de selecție în misiuni sau organizații internaționale.

SIPOL va promova prin toate instrumentele disponibile candidaturile membrilor de sindicat pentru funcții în misiuni sub egida UE, ONU sau OSCE și instituții europene (Comisia Europeană, EUROPOL, FRONTEX) sau internaționale (instituții conexe justiției internaționale, agenții din sistemul Națiunilor Unite, SELEC).

SIPOL va facilita schimburi de experiență și stagii de formare practică cu instituții din domeniul aplicării legii din străinătate în diferite domenii specializate pentru membrii SIPOL.

Structurile de conducere ale SIPOL

Activitatea SIPOL este coordonată prin structurile de conducere de la nivel național – Biroul Executiv Central, în colaborare cu cele de la nivel local –Birourile Executive Teritoriale SIPOL.

SIPOL asigură reprezentarea membrilor și prin structura delegaților sindicali, atât în România, cât și în străinătate. Structura delegaților sindicali se află în prezent în constituire.

Biroul Executiv Central este format din membri SIPOL validați de Adunarea Generală și mandatați să asigure conducerea sindicatului. Actuala echipă de conducere este formată din :
Președinte: Bogdan Ioniță
Vicepreședinte: Radu Petre
Vicepreședinte: Mădălin Pătroi
Secretar General: Gabriel Simion

Prioritățile echipei de conducere

Complementar priorităților SIPOL, echipa de conducere și-a stabilit ca obiective pe termen mediu extinderea prezenței sindicatului la nivelul MAI și MJ, creșterea notorietății SIPOL și creșterea numărului de membri în misiunile sub egida ONU, UE și OSCE, precum și în agențiile UE și alte organizații internaționale. De asemenea, echipa de conducere SIPOL se va axa și pe inițierea contactelor bilaterale cu sindicate și organizații de aplicare a legii din străinătate pentru planificarea unor activități comune în domeniul pregătirii personalului, a vizitelor de studiu pentru membrii de sindicat sau, după caz, pregătirea și depunerea în comun a unor proiecte pentru dezvoltarea cooperarii internaționale în domeniul relațiilor sindicale sau în alte domenii profesionale.

Obiectivul principal

Îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și salarizare în instituțiile din domeniul aplicării legii poate fi determinată doar de către o masă critică de lucrători familiarizați cu standardele și bunele practici internaționale în domeniul lor de activitate, bine pregătiți profesional și independenți economic. Obiectivul principal al SIPOL este să organizeze și să mobilizeze acest grup, să stabilească relații cu sindicate similare din străinătate și să stimuleze o schimbare pozitivă a mediului de muncă din instituțiile publice în care membrii săi își desfășoară activitatea.