ACTIVITĂȚI

SIPOL își desfășoară activitatea conform legislației naționale în domeniu (Legea 62/2011 a dialogului social, actualizată) și a statutului propriu. Principalul obiectiv urmărit de SIPOL în derularea propriilor activități este apărarea drepturilor profesionale, sociale și economice ale membrilor săi. În acest sens, reprezintă o prioritate pentru SIPOL asigurarea, în mod echitabil, transparent și meritocratic, a oportunităților de dezvoltare profesională pentru membrii săi în cadrul misiunilor și organizațiilor internaționale, europene și regionale.